Samfunns- og verdiarbeid

Oppretter Fanafondet for barn og ungdom

Fanafondet skal gi støtte til barn og ungdom for å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

Starter ny Fana-skole

Fana IL Fotball etablerer Fana-skolen for å utvikle hele mennesket og skape gode vaner.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram