Samfunns- og verdiarbeid

Ungdom trenger noen som heier

Alkovettorganisasjonen Av-og-til retter i disse dager søkelyset mot barn og unge som vokser opp med foreldre som drikker for mye alkohol.

Støtter kampen mot rasisme og diskriminering

Fana IL Fotball står sammen med resten av fotball-Norge i kampen mot rasisme og diskriminering.

Oppretter Fanafondet for barn og ungdom

Fanafondet skal gi støtte til barn og ungdom for å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

Starter ny Fana-skole

Fana IL Fotball etablerer Fana-skolen for å utvikle hele mennesket og skape gode vaner.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram