Astrea

Astrea har spesialisert seg på lederrekruttering, karriererådgivning og midlertidig ledelse.

Lønnsomme rekrutteringer skal bidra til å løse utfordringer og skape muligheter. Astrea kan bidra på flere ulike måter når det gjelder rekruttering av ledere, spesialister eller styremedlemmer. Nøye utvalgte konsulenter kan ta seg av hele rekrutteringsprosessen eller deler av den i form av tjenester innenfor headhunting, annonsert søk og sluttvurdering av finalekandidater. Astrea vet nemlig inderlig godt at lederutvelgelse krever hardt og nøyaktig arbeid uten rom for snarveier underveis.

Konsulentselskapet tilbyr også flere ulike karriererågivningsprogrammer for både bedrifter og enkeltpersoner. Astrea sine erfarne rådgivere har innsikt i arbeidsmarkedet og kan bidra til at nye muligheter åpner seg - enten man ønsker å gjøre et karriereskift, finne en ny passende stilling eller komme til neste nivå.

Markedsforholdene og bedriftenes ressursbehov er i stadig endring. I enkelte situasjoner kan det være behov for å sette inn en erfaren leder til å gjennomføre en konkret endringsprosess eller håndtere en plutselig krise. I andre situasjoner kan det være behov for å sette inn en leder som midlertidig erstatning ved sykdom eller permisjon. Astrea har høyt kvalifiserte bedriftsrådgivere med betydelig erfaring som på kort varsel kan tre inn i slike roller. Dette gjelder både for kortere eller lengre perioder - heltid såvel som deltid.

Astrea-teamet er i det hele tatt drillet i det som skal være den absolutt beste praksis for lederrekruttering, karriererådgivning og midlertidig ledelse.

astrea.no

Kontaktperson hos Astrea
Tom Amble Bøe - Seniorrådgiver
E-post: tb@astrea.no
Mobiltelefon: 400 22 110

Mer om Samarbeidspartnere og landslagsspillere

Samarbeidspartnere og landslagsspillere

Etektor

Snasent

Quality Hotel Edvard Grieg

Ryger Advokatfirma

Fanaposten

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram