Fana Sparebank tar klima og miljø på alvor

Publisert 27. desember 2020 | Marked og arrangement | Fana-landslaget | Fana Sparebank tar klima og miljø på alvor

Fana Sparebank, som er den definitive spydspissen blant Fana IL Fotballs samarbeidspartnere, går i front for viktig bærekraftsarbeid.

I løpet av 2019 passerte vår trofaste, solide og avgjørende støttespiller flere viktige milepæler i deres bærekraftsarbeid. Fana Sparebank var en av de 130 første bankene i verden til å signere FNs klimainitiativ innen finans. Verdens beste og frittstående sparebank arrangerte Nattevandring for FNs bærekraftsmål i Bergen for andre gang og utstedte mot slutten av fjoråret Norges første Grønne obligasjon med fortrinnsrett i NOK. I tillegg summer det 300 000 bier på taket til bankens hovedkontor på Nesttun. Bærekraft har blitt en stor del av Fana Sparebank sin identitet, men hvorfor er dette så viktig for en lokal sparebank?

Det ligger i sparebankenes DNA å gi tilbake til lokalsamfunnet. Idrettslag sponses, ildsjeler påskjønnes og kulturtilbud tildeles gavemidler. For Fana Sparebank har samfunnsansvar lange tradisjoner og vil heldigvis fortsette med de gode gamle aktivitetene samtidig som det er nødvendig å sette inn et ekstra gir på bærekraftsarbeidet. Hele verden kjemper for å nå FNs bærekraftsmål og å realisere Parisavtalen, men hvem skal gjøre skiftet mulig? Jo, de som sitter på kapitalen. De store bankene kan gjøre store forskjeller, men det betyr ikke at de små og mellomstore bankene kan sitte stille i båten.

En liten utfordrer kan bli en stor trendsetter
Ildsjeler i Fana Sparebank har de siste årene grublet over hvordan en lokal sparebank kan bidra til å sette fokus på bærekraftsmålene og viktigheten av bidrag fra finanssektoren. Små tiltak kan skape stort engasjement internt. Det at banken har fått bikuber på taket og forsyner kantinen og den lokale nærbutikken med egenprodusert honning er et eksempel på tiltak som skaper engasjement. Dette engasjementet smitter over til større bærekraftsprosjekter. Kanskje kan en liten utfordrer som Fana Sparebank inspirere flere og større banker til å bidra på de samme måtene som vi gjør? Kanskje kan Fana IL Fotballs fremste medspiller være en av de bankene som er først ute med å sette en trend som andre finansinstitusjoner ikke vil gå glipp av å være med på?

Etter å ha signert FNs Klimainitiativ innen finans var Fana Sparebank den første norske banken til å ta steget videre og signere enda en forpliktelse; Kollektivt engasjement for klimahandling - sammen med 30 andre banker fra forskjellige land og verdensdeler. Administrerende direktør er stolt over at Fana Sparebank står side om side med noen av de største bankene i verden og signerer de samme klimaforpliktelsene som dem.

- Med disse avtalene forplikter vi oss til å være transparent med hensyn til våre positive og negative innvirkninger på mennesker og planeten, og å drive banken i henhold til FNs seks prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Vi fokuserer der vi har størst påvirkningskraft, i vår kjernevirksomhet. Da spiller finansieringen en viktig rolle. Et av de første tiltakene ble å utstede Norges første Grønne obligasjon med fortrinnsrett i NOK, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Norges første Grønne obligasjon med fortrinnsrett i NOK
Banken har utviklet et rammeverk for Grønn finansiering i tråd med internasjonale retningslinjer. Rammeverket er en beskrivelse av hvordan Fana Sparebank legger til rette for å finansiere grønn virksomhet, og hvilke objekter som passerer nåløyet for kunne kvalifisere for grønn finansiering. Med utgangspunkt i rammeverket står Fana Sparebank bak utstedelse av et Grønt Obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF) i norske kroner. Det er Norges første obligasjonslån av den typen.

Jobben har såvidt begynt
En mer bærekraftig fremtid avhenger av at alle mennesker, sektorer og næringer samarbeider. Fana Sparebank har stor tro på at bankene bør samarbeide når man kan og konkurrere når man må. En bærekraftig fremtid er noe alle får igjen for å samarbeide om. Jobben har så vidt begynt og alle aktører i finansverden oppfordres til å sette seg inn i sine næringskjeder, kartlegge sine fotavtrykk og samarbeide med kunder, leverandører og næringer om å nå bærekraftsmålene og Parisavtalens togradersmål.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Mer om Fana-landslaget

Lofoten forlenger samarbeidet

Publisert 4. mai 2021

Fana IL Fotball signerte nylig en viktig samarbeidsavtale med Lofoten.

Endelig sesongstart for Fana-landslaget

Publisert 29. juni 2020

Fana-landslaget samlet rundt 40 landslagsspillere og samarbeidspartnere på sesongens første tiltak.

Volvat fortsetter det gode samarbeidet

Publisert 23. september 2020

Fana IL Fotball har signert en ny viktig samarbeidsavtale med Volvat.

Protector Skilt er med videre

Publisert 15. oktober 2020

Protector Skilt har signert en ny samarbeidsavtale med Fana IL Fotball.

Corvus Energy forlenger samarbeidet

Publisert 17. juni 2020

Fana IL Fotball signerte nylig en viktig samarbeidsavtale med Corvus Energy.

Om Fana-landslaget

Fire nye år med Sport Norge

Publisert 1. juli 2020

Sport Norge og Fana IL Fotball har undertegnet en ny samarbeidsavtale som strekker seg ut 2024.

Spabad Vest er ny samarbeidspartner

Publisert 18. oktober 2020

Spabad Vest og Fana IL Fotball har inngått en spennende samarbeidsavtale.

Spiller hverandre gode på Fana-landslaget

Publisert 2. januar 2021

SmartKom og Fixbil er blant de mange bedriftene på Fana-landslaget som har utviklet gode relasjoner og handel.

Samlinger og tiltak

Vestland Bilutleie er ny medspiller

Publisert 29. januar 2021

Vestland Bilutleie skal spille på lag med Fana IL Fotball i flere sesonger fremover.

Kjører på videre med Nesttun Trafikkskole

Publisert 4. november 2020

Som god og nær nabo fortsetter Nesttun Trafikkskole sitt samarbeid med Fana IL Fotball også kommende sesong.

Fana-landslaget tar samfunnsansvar

Publisert 14. juni 2021

Fana-landslaget er en perfekt arena for relasjonsbygging og forretningsutvikling.

Det Bergenske Kaffeselskap signerte ny avtale

Publisert 11. november 2020

Det Bergenske Kaffeselskap og Fana IL Fotball skal spille på lag også kommende sesong.

ECIT er med videre

Publisert 18. juli 2020

ECIT har i mange år vært en god medspiller til Fana IL Fotball og viderefører nå samarbeidet med klubben.

Flere år med Power

Publisert 25. oktober 2020

Elektrogiganten Power og Fana IL Fotball skal fortsette samarbeidet de kommende sesongene.

Input interior fortsetter på Fana-landslaget

Publisert 27. februar 2021

Input interior skal fortsette å utvikle gode relasjoner og handel i Fana IL Fotballs nettverk.

Handledager hos Sport Norge

Publisert 18. mai 2021

Hele denne uken får alle Fana-medlemmer ekstra store rabatter hos Sport Norge i Laguneparken.

Fana Sparebank signerte stor og langsiktig avtale

Publisert 2. august 2020

Fana Sparebank fortsetter å gi Fana IL Fotball avgjørende støtte og tillit ved å forlenge samarbeidet.

Handledager hos Sport Norge

Publisert 16. november 2020

Hele denne uken får alle Fana-medlemmer ekstra store rabatter hos Sport Norge i Laguneparken.

Spania1 viderefører støtten

Publisert 20. februar 2021

Spania1 og Fana IL Fotball fortsetter sitt samarbeid med ytterligere to sesonger.

Historisk gaveutdeling fra Fana Sparebank

Publisert 10. juli 2021

Fana Sparebank, som er Fana IL Fotballs største samarbeidspartner, deler dette året ut over ti millioner kroner til barn og unge.

McDonald's viderefører støtten

Publisert 22. juli 2020

Marius Kyte Alfheim og McDonald's Rådalen fortsetter å støtte Fana IL Fotball og nærmiljøet.

Samarbeidspartnere og landslagsspillere

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram