Klubbhåndbok

Publisert 3. mai 2021 | Klubben | Styringsdokumenter | Klubbhåndbok

Klubbhåndboken skal være et oppslagsverk for trenere, lagledere, frivillige og foresatte som søker informasjon om organisering og rutiner i klubben.

Samtidig som klubbhåndboken gir en konkret beskrivelse av Fana IL Fotballs klubbdrift er målet at den skal være et godt arbeidsverktøy og hjelpemiddel i hverdagen for støtteapparatet i klubbens mange lag. Over tid vil klubbhåndboken dessuten bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

Det som beskrives i klubbhåndboken er basert på de føringer som ligger i Fana IL Fotballs strategiplan. Klubbhåndboken skal godkjennes av styret i Fana IL Fotball. Videre er det administrasjonen som er ansvarlig for at klubbhåndboken kontinuerlig vurderes, utvikles og forbedres. Dette skjer naturligvis i tett samarbeid med de som naturlig måtte ha innspill på ulike områder. Med andre ord vil klubbhåndboken være et levende dokument som følger de endringer som gjøres all den tid Fana IL Fotball strever etter å utvikle seg videre for å oppnå best mulig sportslig kvalitet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram