Nye korona-tiltak påvirker barne- og ungdomsfotballen

Publisert 9. september 2020 | Klubben | Nye korona-tiltak påvirker barne- og ungdomsfotballen

Fana IL Fotball følger alle anbefalinger og restriksjoner fra offentlige myndigheter og særforbund om koronaviruset.

Fana IL Fotball følger til enhver tid anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og restriksjoner fra Bergen kommune og Norges Fotballforbund om koronaviruset.

Som en stor samfunnsaktør i Fana bydel skal Fana IL Fotball alltid ta et stort ansvar for bedre folkehelse.

Nye korona-tiltak etter økt smitte
Stadig flere har som kjent testet positivt på covid-19 i Bergen komunne den siste tiden. Mange av de siste smittede tilhører utbruddet i studentmiljøet, men i løpet av de siste dagene har det også kommet flere tilfeller der smitten ikke direkte kan knyttes til utbruddet blant studenter.

Dette fører til at kommunen nå innfører det de kaller en ekstra ti dagers dugnad for å slå ned smitten noe som også påvirker trening- og kampaktiviteten. Tiltakene som er innført gjelder i første omgang for perioden onsdag 9. til fredag 18. september.

Treninger kan gjennomføres
Både på lagsnivå og ekstratiltak kan treninger gjennomføres som normalt da disse kommer ikke under de nye retningslinjene som Bergen kommune har kommet med - maksimalt 50 personer kan delta på et offentlig arrangement. Dette kan forklares ene og alene med at treninger er ikke definert som et arrangement.

Arrangeres det midlertidig en kamp på anlegget er det ikke mulig å gjennomføre trening samtidig. Spillere, trenere og lagledere som er på trening vil nemlig være inkludert i antallet på kamparrangementet. Dermed kan noen av Fana-lagene måtte få justert sine treningstider noe - i så fall blir får man en oppdatering av dette fra administrasjonen.

Kort pause for 3v3- og 5v5-ligaen
Selv med et koronatilpasset turneringsformat kan ikke 3v3- og 5v5-ligaen gjennomføres som planlagt førstkommende helg. Kampdagen som var satt opp søndag 13. september må i første omgang dermed utsettes til søndag 18. september eller senere. Lagene i de forskjellige gruppene fortsetter å holde god kontakt med hverandre for å få avtale gjennomføring av kamper som tar hensyn dette.

Seriekamper i barne- og ungdomsfotballen
Da maksimalt én kamp om gangen kan gjennomføres på fotballanlegget kommer en hel del kamper til å bli flyttet av NFF Hordaland. Herunder prioriteres flytting av kamper hvor bortelaget kommer fra en annen kommune - flere av disse har fått anbefaling fra sine kommuner om å begrense innreise til Bergen kommune. Videre kommer det trolig til å bli lagt inn ekstra pause mellom kampene.

Dersom man ikke høre noe annet vil kampene gå som planlagt - varsel sendes ut om kampen omberammes. Lagledere, med støtte fra administrasjonen i Fana IL Fotball, må allikevel overvåke dette nøye slik at alle involverte har fått oppdatert informasjon om dag, tid og sted for kampene som står for tur. Ekstra god kommunikasjon og forståelse mellom hjemme- og bortelagets lagledere er helt avgjørende i denne perioden.

Fotballens koronavettregler og koronahåndbok
Det er fortsatt forsvarlig å gjennomføre kamper så lenge man følger Norges Fotballforbund sine oppdaterte koronavettregler og koronahåndbok for organisert fotballaktivitet med utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

  • Syke personer skal holde seg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene samt forsterket renhold.
  • Hold minst en meters avstand og reduser kontakt med andre utenom aktiviteten.

Herunder er det på sin plass å minne om at alle kamper skal ha en synlig kampvert. Vær tydelig og skap gode rutiner for registrering av personer som er til stede.

Fana IL Fotball stiller seg solidarisk bak innsatsen om å forebygge og begrense smitte av koronaviruset!

Mer om Klubben

Endelig nytt kunstgress på Nesttun Idrettsplass

Publisert 2. juli 2021

I sommer iverksettes et stort og viktig arbeid med å utbedre forholdene på hovedbanen.

Sundberg tildelt hederstegn i sølv

Publisert 3. juni 2021

Ildsjelen Elling Sundberg fikk velfortjent skryt og hederstegn i sølv på årsmøte til Fana IL.

Klubbhåndboken klar for seriestart

Publisert 3. mai 2021

Fana IL Fotballs klubbhåndbok er justert og oppdatert for sesongen 2021.

Hellesund skifter beite

Publisert 1. mai 2021

Etter fem år i klubben takker Kim Rune Hellesund for seg og blir ny daglig leder i Skjergard IL.

Ellingsen tilbake i manesjen

Publisert 24. april 2021

Trenerveileder Kjeld Erik Ellingsen nyter tilværelsen på treningsfeltet med Fana-spillere og -trenere.

Fana IL Fotball ansetter bærekraftsansvarlig

Publisert 20. mars 2021

Fana IL Fotball har ansatt Magnus Thorsen for å styrke klubbens satsing på bærekraftsarbeid.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram