Styret

Publisert 6. mai 2020 | Klubben | Kontakt oss | Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Enkelte saker kan ikke styrebehandles da det må behandles av årsmøtet. Dette gjelder saker som fremgår av årsmøtets oppgaver samt saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet.

Kristian Jæger - Leder
E-post: kristian@nordic-arena.no
Mobiltelefon: 908 84 971

Torill Lie - Nestleder
E-post: torillslie@gmail.com
Mobiltelefon: 924 31 038

Bjarne Paulsen - Styremedlem
E-post: bjarne@fanakjott.no
Mobiltelefon: 930 12 367

Helge-John Hildershavn - Styremedlem
E-post: helge.john.h@gmail.com
Mobiltelefon: 971 68 536

Anita Østerbø - Styremedlem
E-post: anitaosterbo@hotmail.com
Mobiltelefon: 995 99 616

Maren Olsen Stavang - Varamedlem
E-post: stavangm@gmail.com
Mobiltelefon: 905 13 597

Øystein Kongsvik - Varamedlem
E-post: kongsvik24@gmail.com
Mobiltelefon: 901 69 158

Alexander Krogstad - Varamedlem
E-post: ak@hill.one
Mobiltelefon: 414 56 088

Mer om Kontakt oss

Administrasjon

Trenerveiledere

Dommeransvarlig

Samfunns- og verdiansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram