Styret

Publisert 6. mai 2020 | Klubben | Kontakt oss | Styret

Styret i Fana IL Fotball

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Enkelte saker kan ikke styrebehandles da det må behandles av årsmøtet. Dette gjelder saker som fremgår av årsmøtets oppgaver samt saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet.

Kristian Jæger - Leder
E-post: kristian@nordic-arena.no
Mobiltelefon: 908 84 971

Torill Lie - Nestleder
E-post: torillslie@gmail.com
Mobiltelefon: 924 31 038

Bjarne Paulsen - Styremedlem
E-post: bjarne@fanakjott.no
Mobiltelefon: 930 12 367

Helge-John Hildershavn - Styremedlem
E-post: helge.john.h@gmail.com
Mobiltelefon: 971 68 536

Cecilie Jordal - Styremedlem
E-post: cecilie.jordal@gmail.com
Mobiltelefon: 932 87 509

Øystein Kongsvik - Styremedlem
E-post: kongsvik24@gmail.com
Mobiltelefon: 901 69 158

Alexander Krogstad - Styremedlem
E-post: ak@hill.one
Mobiltelefon: 414 56 088

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram