Samfunns- og verdiansvarlig

Publisert 2. mai 2020 | Klubben | Kontakt oss | Samfunns- og verdiansvarlig

Samfunns- og verdiansvarlig har hovedansvar for holdningsarbeidet som skjer til dagen i Fana IL Fotball. Herunder er Fair Play og Antidoping viktige elementer sammen med det kontinuerlige arbeidet med å skape trygge rammer både på og utenfor banen. Videre er samfunns- og verdiansvarlig svært delaktig i Fana IL Fotballs inkluderingsarbeid. Håndtering av konkrete saker knyttet til disse områdene håndteres av samfunns- og verdiansvarlig og sine utnevnte støttespillere.

Cecilie Jordal - Samfunns- og verdiansvarlig
E-post: cecilie.jordal@gmail.com
Mobiltelefon: 932 87 509

Mer om Kontakt oss

Styret

Administrasjon

Trenerveiledere

Dommeransvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram