Kvalitetsklubbansvarlig

Publisert 1. mai 2020 | Klubben | Kontakt oss | Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig leder Fana IL Fotballs interne NFF Kvalitetsklubb-gruppe som utarbeider nye rutiner og standarder for økt kvalitet i klubben. Etter hvert som disse er implementert og satt i system skal kvalitetsklubbansvarlig følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kravbildet som er besluttet. Videre er kvalitetsklubbansvarlig klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til NFF Kvalitetsklubb-konseptet.

Torill Lie - Kvalitetsklubbansvarlig
E-post: torillslie@gmail.com
Mobiltelefon: 924 31 038

Mer om Kontakt oss

Styret

Administrasjon

Trenerveiledere

Dommeransvarlig

Samfunns- og verdiansvarlig

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram