Administrasjon

Publisert 5. mai 2020 | Klubben | Kontakt oss | Administrasjon

Administrasjonen legger forholdene til rette for spillere, trenere, lagledere og foresatte. Daglig leder, sportslig leder samt økonomi- og administrasjonsansvarlig skal innenfor sine respektive ansvarsområder være en positiv drivkraft i servicesenteret som administrasjonen er ment å være til det beste for Fana IL Fotballs medlemmer.

Mads Vik Tvedte - Daglig leder
E-post: mads@fanafotball.no
Mobiltelefon: 482 62 977

Ketil Brekke - Økonomi- og administrasjonsansvarlig
E-post: ketil.brekke@fanafotball.no
Mobiltelefon: 952 65 801

Magnus Thorsen - Bærekraftsansvarlig
E-post: magnus@fanafotball.no
Mobiltelefon: 472 58 410

Mer om Kontakt oss

Styret

Trenerveiledere

Dommeransvarlig

Samfunns- og verdiansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram