Kler opp alle Fana-trenere

Publisert 5. juni 2021 | Klubben | Klubbkolleksjon | Kler opp alle Fana-trenere

Fana IL Fotball ønsker at alle trenerne skal representere både klubb og lag med rett bekledning.

Fotballsesongen 2021 har etterhvert kommet godt i gang for barne- og ungdomsfotballen. Fana IL Fotball er heldig som har et stort antall fantastiske frivillige som bekler rollene trener- og -laglederrollene. Dette er helt avgjørende for at et enormt antall barn og unge får være en del av et sunt og positivt miljø i Fana IL Fotball.

Fana IL Fotball forsøker å verdsette en formidable innsatsen som hver dag legges ned på Nesttun Idrettsplass og øvrige satelittbaner etter beste evne. Det er lett å sende ut positive adjektiv når observerer den strålende fotballaktiviteten. I en normalsituasjon har kostnadsfri og tilrettelagt trenerutdanning blitt prioritert samt invitasjon til kick-off og sesongavslutning vært faste høydepunkt.

Som tidligere år får alle Fana-trenere også klær fra klubbkolleksjonen.

Trenerpakke fra Umbro
Fana IL Fotball ønsker at alle trenere med stolthet kan representere både klubb og lag ved å være gode ambassadører for verdiene glede, trygghet, felleskap og handlekraft.

For å skape en felles identitet med rett bekledning og Fana-logo på brystet har klubben i flere sesonger tilført hvert enkelt lag midler til kjøp av klær til trenerne - en ordning som skal være en forutsigbar og rettferdig påskjønnelse for arbeidet som legges ned på feltet uansett vær og vind.

Klubbkolleksjonen i salg på Sport Norge i Laguneparken
Fana IL Fotballs klubbkolleksjon selges i sin helhet på Sport Norge i Laguneparken med 20% rabatt.

Mer om Klubbkolleksjon

Slik er Fana IL Fotballs klubbkolleksjon

Publisert 30. mars 2021

Gode tekniske løsninger og slitesterke materialer er gjennomgående for klubbens kolleksjon.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram