Fana IL Fotball følger alle anbefalte korona-tiltak

Publisert 12. mars 2020 | Klubben | Fana IL Fotball følger alle anbefalte korona-tiltak

Fana IL Fotball følger alle anbefalinger og restriksjoner fra offentlige myndigheter og særforbund om koronaviruset.

Fana IL Fotball følger til enhver tid anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og restriksjoner fra Bergen kommune og Norges Fotballforbund om koronaviruset.

Som en stor samfunnsaktør i Fana bydel skal Fana IL Fotball alltid ta et stort ansvar for bedre folkehelse.

Regjeringen har i ettermiddag kommet med de sterkeste og mest inngripende tiltak Norge har sett i fredstid - barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. Det har kommet et forbud mot kultur- og idrettsarrangementer samt innført sterke begrensninger i bruk av kollektivtransporten for å få ned trengselen på Bybanen og busser.

Ingen organisert fotballaktivitet ut april
Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer alle former for fotballaktivitet - treninger, samlinger og kamper. Vedtaket kommer som følge av Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge.

Med andre ord skal det ikke gjennomføres organiserte treninger og kamper i Fana IL Fotball før tidligst 1. mai.

Fana IL Fotball stiller seg solidarisk bak innsatsen om å forebygge og begrense smitte av koronaviruset!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram