Endelig klarsignal for kamper

Publisert 19. februar 2021 | Klubben | Endelig klarsignal for kamper

Regjeringen gav i dag grønt lys for gjennomføring av kamper i barne- og ungdomsfotballen.

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene, men ser behovet for lettelser for barn, unge og studenter. Samtidig gjøres det noen innstramminger i samfunnet for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll.

Stor betydning for barn og unge
Deltakelse i fotballaktiviteten til Fana IL Fotball har stor betydning for barn og unge. Konkurranser er også en viktig motivasjonsfaktor for barn og unge som driver idrett. Barn og unge under 20 år har den siste tiden kun hatt mulighet trene som normalt i faste kohorter.

Fra neste uke åpnes det endelig opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs.

Kampaktivitet tillatt fra tirsdag 23. februar
Idretter som involverer nærkontakt - herunder fotball - kan dermed på ny glede seg over kampaktivitet i barne- og ungdomsfotballen. Det er dog kun tillatt å bryne seg på motstanderlag fra Bergen kommune.

Det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet. Gjentatte ganger har denne situasjonen vist seg å endre seg drastisk på kort tid. Derfor skal man utenfor fotballaktivitet fortsette å redusere mobilitet og nærkontakt mellom mennesker.

Fana IL Fotball stiller seg solidarisk bak innsatsen om å forebygge og begrense smitte av koronaviruset!

Mer om Klubben

Hyllet Traverbanens store sønn

Publisert 25. september 2021

Fana-legenden Egil Borge fikk denne uken velfortjent oppmerksomhet.

Tvedte ny klubbsjef

Publisert 19. september 2021

Sportslig leder Mads Vik Tvedte rykker opp og blir ny daglig leder i Fana IL Fotball.

Endelig nytt kunstgress på Nesttun Idrettsplass

Publisert 2. juli 2021

I sommer iverksettes et stort og viktig arbeid med å utbedre forholdene på hovedbanen.

Sundberg tildelt hederstegn i sølv

Publisert 3. juni 2021

Ildsjelen Elling Sundberg fikk velfortjent skryt og hederstegn i sølv på årsmøte til Fana IL.

Klubbhåndboken klar for seriestart

Publisert 3. mai 2021

Fana IL Fotballs klubbhåndbok er justert og oppdatert for sesongen 2021.

Hellesund skifter beite

Publisert 1. mai 2021

Etter fem år i klubben takker Kim Rune Hellesund for seg og blir ny daglig leder i Skjergard IL.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram