Endelig klarsignal for kamper

Publisert 19. februar 2021 | Klubben | Endelig klarsignal for kamper

Regjeringen gav i dag grønt lys for gjennomføring av kamper i barne- og ungdomsfotballen.

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene, men ser behovet for lettelser for barn, unge og studenter. Samtidig gjøres det noen innstramminger i samfunnet for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll.

Stor betydning for barn og unge
Deltakelse i fotballaktiviteten til Fana IL Fotball har stor betydning for barn og unge. Konkurranser er også en viktig motivasjonsfaktor for barn og unge som driver idrett. Barn og unge under 20 år har den siste tiden kun hatt mulighet trene som normalt i faste kohorter.

Fra neste uke åpnes det endelig opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs.

Kampaktivitet tillatt fra tirsdag 23. februar
Idretter som involverer nærkontakt - herunder fotball - kan dermed på ny glede seg over kampaktivitet i barne- og ungdomsfotballen. Det er dog kun tillatt å bryne seg på motstanderlag fra Bergen kommune.

Det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet. Gjentatte ganger har denne situasjonen vist seg å endre seg drastisk på kort tid. Derfor skal man utenfor fotballaktivitet fortsette å redusere mobilitet og nærkontakt mellom mennesker.

Fana IL Fotball stiller seg solidarisk bak innsatsen om å forebygge og begrense smitte av koronaviruset!

Mer om Klubben

Kjemper videre for jentefotballen

Publisert 25. februar 2021

Fana IL Fotballs forslag for større fleksibilitet og muligheter i jentefotballen skal taes på alvor.

Jæger valgt inn i kretsstyret

Publisert 24. februar 2021

Mandag kveld ble Kristian Jæger valgt til ny nestleder på kretstinget i NFF Hordaland.

Åpner opp treningsfeltet

Publisert 12. februar 2021

Til tross for fortsatt strenge restriksjoner justerer regjeringen på noen av tiltakene slik at barn og unge kan trene igjen.

Forslag for å styrke jentefotballen

Publisert 9. februar 2021

Fana IL Fotball fremmer et forslag på kretstinget for å gi jenter en fotballutdanning de fortjener.

Hjemmetrening kommende uke

Publisert 7. februar 2021

I formiddag kom regjeringen med nye og strengere koronaregler for bergensregionen.

Gode nyheter til barne- og ungdomsfotballen

Publisert 18. januar 2021

Regjeringen viderefører strenge nasjonale smitteverntiltak, men kom med en god beskjed til barne- og ungdomsfotballen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram