Ellingsen tildelt hederstegn

Publisert 14. mai 2022 | Klubben | Ellingsen tildelt hederstegn

Kjeld Erik Ellingsen ble hedret med hederstegn i bronse for sin mangeårige innsats på klubbnivå for Fana IL Fotball.

På årsmøte til Fana IL deles det ut hederstegn til ressurspersoner som har gjort en innsats langt utover det man kan forvente av et medlem. Hederstegnet deles ut i tre grader - bronse, sølv eller gull - og i første rekke til bidrag på det organisatoriske plan.

Med dette som utgangspunkt var Kjeld Erik Ellingsen en god kandidat til hederstegnskomitéen.

Kjeld Erik Ellingsen gjorde som så mange andre sitt inntog i Fana IL Fotball sammen med sine barn. Siden 2014 har vært har Ellingsen vært en sentral brikke rundt flere lag i klubben og samtidig tatt på seg mange andre hatter utover det å være en ivrig fotballfar.

Blant annet har Ellingsen tatt på seg et hovedansvar for Ulsmåg-banen med tanke på drift og vedlikehold. Knuste ruter, strømbrudd eller hærverk på utstyrsbrakken har blitt ordnet i en fei takket være Ellingsen sin raske respons.

I tillegg har Ellingsen vært én av fire uhyre lojale trenerveiledere i klubben i en årrekke.

Som trenerveileder samarbeider Ellingsen tett med daglig leder for å styrke kvaliteten i barne- og ungdomsfotballen. Med ansvar for det første nivået hvor fotballglede står i sentrum har trenerveilederen vært engasjert tilrettelegger i mange år. Ellingsen har fra første stund tatt rollen på alvor og utvist en herlig evne til å ivareta helheten. Som bjellesau for lagene fra G6 til G9 har Ellingsen dessuten dypdykket kraftig i hvilken trenerstil og fagprioriteringer Fana IL Fotball mener er avgjørende i dette alderssegmentet.

At Ellingsen har valgt å investere store deler sin fritid på Fana IL Fotball kommer enormt mange Fana-spillere og -trenere til gode. Arbeidsjernet er en fremragende bidragsyter og ambassadør for glede, trygghet, fellesskap og handlekraft på banene som Fana IL Fotball disponerer.

Fana IL Fotball gratulerer Kjeld Erik med utmerkelsen!

Mer om Klubben

Sommerferie for administrasjonen

Publisert 4. juli 2022

Med forventning om en intens og knallgøy høstsesong tar servicesenteret til Fana IL Fotball nå en pust i bakken.

17. mai-tog med fotballfamilien

Publisert 12. mai 2022

Tradisjonen tro stiller Fana IL Fotball med egen fane i prosesjonen til Nesttun.

Hederstegn i bronse til Loftaas

Publisert 22. april 2022

Asle Loftaas ble overrasket på årsmøte til Fana IL da hederstegnkomitéen hyllet ham for sin innsats.

Sølvgutten Kristian Jæger

Publisert 16. april 2022

Selv uten en utpreget sangstemme har Kristian Jæger blitt utnevnt til sølvgutt i Fana IL.

Hederstegn i sølv til Hildershavn

Publisert 2. april 2022

Helge-John Hildershavn fikk velfortjent skryt og hederstegn i sølv på årsmøte til Fana IL.

Minneord til Egil Borge

Publisert 11. mars 2022

Klubblegenden Egil Borge gikk bort torsdag 3. mars - på stiftelsesdatoen til Fana IL - 92 år gammel.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram