Sakspapirene til årsmøte er tilgjengelig

Publisert 15. mars 2023 | Klubben | Årsmøte | Sakspapirene til årsmøte er tilgjengelig

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Som tidligere annonsert avholder Fana IL Fotball sitt årsmøte i midten av mars - for andre året på rad med fysisk oppmøte uten nevneverdige smitteverntiltak.

Innkalling til årsmøte - onsdag 22. mars

Har slått ut i full blomst
Fana IL Fotballs høye aktivitetsnivå i tiden med korona gjorde trolig veien ut pandemien svært mye lettere. Nesten umiddelbart fyrte en komplett fotballutdanning på alle sylindre - treninger, kamper, turneringer, fotballskoler, fotballfritidsordning og akademi.

Klubben har slått ut i full blomst noe en fin økning i antall spillere kan bekrefte. Fotballfamilien i Fana IL teller nå over 1 500 medlemmer og har befestet sin posisjon som en uhyre viktig institusjon for bedre oppvekstvilkår. Årsrapporten for fotballåret 2022 belyser som vanlig kjerneområdene i klubbens virksomhet - fotballutdanning, bærekraftsarbeid, marked og arrangement og klubbdrift.

Årsrapport - fotballåret 2022

En liten uke før årsmøte blir åpnet av styreleder Kristian Jæger vil alle nødvendige saksdokumenter være tilgjengelig i klubbhuset på Nesttun Idrettsplass. Forretningsorden, regnskap, styrets årsberetning, kontrollutvalgets beretning, revisors beretning, budsjett, organisasjonsplan og innstillinger vedrørende valg er samlet i et hefte som med glede distribueres ut av administrasjonen.

Fullstendig saksliste
Da det ikke er kommet inn noen forslag fra medlemmer som skal opp som egne saker på årsmøtet vil saklisten være i henhold til klubbens lover:

 1. Åpning.
 2. Valg av dirigent(er).
 3. Valg av protokollfører(e).
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsrapport for 2022.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning for 2022.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2023.
 12. Vedta idrettslagets budsjett for 2023.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan for 2023.
 14. Valg.
 • Styremedlemmer og varamedlemmer.
 • Kontrollutvalg.
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Valgkomité.
 • Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 1. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 2. Avslutning v/ styreleder.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Fana IL Fotball ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte!

Mer om Årsmøte

40 minutter med formaliteter

Publisert 15. mars 2024

Kristian Jæger ble gjenvalgt som styreleder da årsmøte ble gjennomført i rekordfart.

Årsmøtet nærmer seg

Publisert 5. mars 2024

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - tirsdag 12. mars

Publisert 17. februar 2024

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

Samstemt og effektivt årsmøte

Publisert 22. mars 2023

Årsmøte i Fana IL Fotball ble gjennomført på under én time.

Innkalling til årsmøte - onsdag 22. mars

Publisert 22. februar 2023

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

Knirkefritt årsmøte

Publisert 23. mars 2022

Årsmøtet i Fana IL Fotball gikk som en drøm og ble gjennomført i rekordfart.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram