Årsmøtedokumentene er klare

Publisert 16. mars 2022 | Klubben | Årsmøte | Årsmøtedokumentene er klare

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Som tidligere annonsert avholder Fana IL Fotball sitt årsmøte i midten av mars. Denne gang tilbake til normalen - fysisk uten nevneverdige smitteverntiltak.

Innkalling til årsmøte - onsdag 23. mars

Et uforutsigbart fotballår
Med stadige justeringer i nasjonale smittevernstiltak og oppdateringer i fotballens koronavettregler kan fotballåret trygt omtales som uforutsigbart - på godt og vondt. Årsrapporten for fotballåret 2021 belyser som vanlig kjerneområdene i klubbens virksomhet - sport, økonomi og administrasjon, marked og arrangement, NFF Kvalitetsklubb samt bærekraftsarbeid.

En liten uke før årsmøte blir åpnet av styreleder Kristian Jæger vil alle nødvendige saksdokumenter være tilgjengelig i klubbhuset på Nesttun Idrettsplass. Forretningsorden, regnskap, styrets årsberetning, kontrollutvalgets beretning, revisors beretning, budsjett, organisasjonsplan og innstillinger vedrørende valg er samlet i et hefte som med glede distribueres ut av administrasjonen.

Fullstendig saksliste
Da det ikke er kommet inn noen forslag fra medlemmer som skal opp som egne saker på årsmøtet vil saklisten være i henhold til klubbens lover:

 1. Åpning.
 2. Valg av dirigent(er).
 3. Valg av protokollfører(e).
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsrapport for 2021.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning for 2021.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2022.
 12. Vedta idrettslagets budsjett for 2022.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan for 2022.
 14. Valg.
 • Styremedlemmer og varamedlemmer.
 • Kontrollutvalg.
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Valgkomité.
 • Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 1. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 2. Avslutning v/ styreleder.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Fana IL Fotball ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte!

Mer om Årsmøte

Knirkefritt årsmøte

Publisert 23. mars 2022

Årsmøtet i Fana IL Fotball gikk som en drøm og ble gjennomført i rekordfart.

Innkalling til årsmøte - onsdag 23. mars

Publisert 28. februar 2022

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

Dato for årsmøte satt

Publisert 19. januar 2022

Styret har berammet dato for det kommende årsmøte i Fana IL Fotball.

Rolig og harmonisk årsmøte

Publisert 10. mars 2021

Årsmøtet i Fana IL Fotball var over på 59 minutter og ble avviklet uten dramatikk.

Kvinnene som kan innta Fana-styret

Publisert 8. mars 2021

Anita Østerbø og Maren Olsen Stavang skal etter alt og dømme utvikle Fana IL Fotball videre fra styrenivå.

Alt klart for årsmøte

Publisert 3. mars 2021

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram