Alt klart for årsmøte

Publisert 3. mars 2021 | Klubben | Årsmøte | Alt klart for årsmøte

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Som tidligere annonsert avholder Fana IL Fotball sitt årsmøte første onsdagen etter vinterferien. Til tross for koronasituasjonen har styret falt ned på beslutningen om å gjennomføre årsmøte som planlagt, men med et sterkt ønske om at medlemmer som ønsker å delta melder seg på i forkant.

Forhåndspåmelding til årsmøte

Annerledesåret
Fana IL Fotball landet til slutt med begge bena og kan raskt oppsummeres som spesielt, utfordrende og vanskelig. Årsrapporten for fotballåret 2020 belyser som vanlig kjerneområdene i klubbens virksomhet - sport, økonomi og administrasjon, marked og arrangement, NFF Kvalitetsklubb samt samfunns- og verdiarbeid.

En liten uke før årsmøte blir åpnet av styreleder Kristian Jæger vil alle nødvendige saksdokumenter være tilgjengelig i klubbhuset på Nesttun Idrettsplass. Forretningsorden, regnskap, styrets årsberetning, kontrollutvalgets beretning, revisors beretning, budsjett, organisasjonsplan og innstillinger vedrørende valg er samlet i et hefte som med glede distribueres ut av administrasjonen.

Fullstendig saksliste
På årsmøte vil styret i Fana IL Fotball foreslå å justere lovteksten i klubbens lover slik at det antall varamedlemmer endres fra to til tre. Utover dette er det dette er det ikke kommet inn noen forslag fra medlemmer som skal opp som egne saker på årsmøtet. I henhold til klubbens lover vil sakslisten være som følger:

 1. Åpning.
 2. Valg av dirigent(er).
 3. Valg av protokollfører(e).
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsrapport for 2020.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning for 2020.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021.
 12. Vedta idrettslagets budsjett for 2021.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan for 2021.
 14. Valg.
 • Styremedlemmer og varamedlemmer.
 • Kontrollutvalg.
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Valgkomité.
 • Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 1. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 2. Avslutning v/ styreleder.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Fana IL Fotball ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte!

Mer om Årsmøte

Rolig og harmonisk årsmøte

Publisert 10. mars 2021

Årsmøtet i Fana IL Fotball var over på 59 minutter og ble avviklet uten dramatikk.

Kvinnene som kan innta Fana-styret

Publisert 8. mars 2021

Anita Østerbø og Maren Olsen Stavang skal etter alt og dømme utvikle Fana IL Fotball videre fra styrenivå.

Forhåndspåmelding til årsmøte

Publisert 26. februar 2021

Koronasituasjonen gjør det nødvendig å vite på forhånd på hvor mange som ønsker å delta på årsmøte.

Innkalling til årsmøte

Publisert 27. januar 2021

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram