Endelig nytt kunstgress på Nesttun Idrettsplass

Publisert 2. juli 2021 | Klubben | Anlegg | Endelig nytt kunstgress på Nesttun Idrettsplass

Foto: Bernt-Erik Haaland i Bergensavisen.

I sommer iverksettes et stort og viktig arbeid med å utbedre forholdene på hovedbanen.

Dagens kunstgress på bane 1 ble lagt i 2013 og har siden vært flittig brukt av treningsvillige spillere på alle nivåer. Med et skyhøyt antall brukstimer både i organisert og uorganisert form har banen sett sine bedre dager og høstet fortjent kritikk.

Allerede i 2018 måtte Norges Fotballforbund sette foten ned for spill på banen etter å ha utført en inspeksjon av baneforholdene og slitasjen på deler av kunstgresset. Bergen kommune, som både eier og drifter banen, tok heldigvis grep umiddelbart og reparerte de mest alvorlige skadene raskt slik at hundrevis av fotballspillere i Fana IL Fotball kunne utøve sin favorittfritidssyssel.

Med Sondre Haugland i spissen har etat for idrett jobbet knallhardt i kulissene den siste tiden og bekreftet nylig de fantastiske nyhetene om kraftige utbedringer av bane 1 på Nesttun Idrettsplass.

Mer enn bare nytt banedekke
Mesteparten av formelle papirarbeidet rundt prosjektet ble avsluttet denne uken hvilket gir Fana IL Fotball et godt håp om at anleggsarbeidet starter om ikke så altfor lenge.

Nytt kunstgress skal tilfredsstille funksjonskravene i FIFA Quality Pro Test og Nordic Standard. I tillegg til nytt banedekke på 8028 kvadratmeter skal overflatejevnheten og drenasjen utbedres hvilket kommer godt med i ekte bergensvær.

Alt skal naturligvis gjennomføres og oppgraderes til de kravene som stilles av hensyn til miljøet. Det gamle kunstgresset skal sammen med pad og granulat resirkuleres i sin helhet. Videre skal det installeres forskjellige barrierer og stasjoner for granulatoppsamling. Anbudsrunden har også stilt strenge krav til de tekniske kravene til sand og gummigranulat.

Utfordrende banesituasjon
Prosjektet er ventet å ta alt i alt cirka to måneder hvilket gir Fana IL Fotball en positiv, men likefullt enorm utfordring like etter sommerferien.

I denne perioden vil det med andre ord være store spørsmålstegn knyttet til banekapasitet for gjennomføring av både treninger og kamper. Samtlige Fana-lag må i denne perioden være særdeles løsningsorientert for at hverdagen på Nesttun Idrettsplass fortsatt er både kjekk og aktiv.

Administrasjonen jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger situasjonen tatt i betraktning. Omberamminger av kamper vil være en nødvendig, men forhåpentligvis foregå så skånsomt som overhodet mulig.

Mer om Anlegg

Bør gå eller sykle til trening og kamp

Publisert 21. mai 2022

Resten av året vil så og si samtlige parkeringer på Nesttun Idrettsplass bli utilgjengelig på grunn av anleggsarbeid.

Tid for vårklargjøring

Publisert 9. mars 2022

Fana IL Fotball maner til dugnad for å få Nesttun Idrettsplass til å skinne før seriestart.

Vårklargjøring av Nesttun Idrettsplass

Publisert 12. mars 2021

Fana IL Fotball maner til dugnad for å få Nesttun Idrettsplass til å skinne før seriestart.

Varsler mobilisering for snørydding

Publisert 9. januar 2021

Kong Vinter har meldt sin ankomst på banene Fana IL Fotball disponerer.

Hærverk på Nesttun Idrettsplass

Publisert 5. januar 2021

Det er trist å konstatere at noen valgte å feire inngangen til det nye året med hærverk.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram