Trenerkurs i høst og vinter

Publisert 6. oktober 2021 | Fotballutdanning | Trener- og lederkompetanse | Trenerkurs i høst og vinter

Fana IL Fotball kaller inn klubbens trenere til trenerkurs på Nesttun Idrettsplass i høst og vinter.

Trenerkompetanse er blant Norges Fotballforbund og Fana IL Fotballs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt.

Utviklingen innen fotballen har vært stor og det har medført at det stadig stilles større krav til trenere, ledere og dommerens kompetanse. Dette gjelder både breddefotballen og toppfotballen. Det er derfor viktig at klubbene og trenerne følger med i utviklingen og holder seg oppdatert.

Trenerkurs for alle Fana-trenere
For at alle Fana-trenere skal være godt rustet til å ivareta alle behov med hensyn til både ferdighetsutvikling og et godt miljø har Fana IL Fotball et mål om at at samtlige trenere skal ha gått minst ett trinn i NFFs trenerstige - NFF Grasrottreneren, UEFA B-lisens, UEFA A-lisens eller UEFA Pro-lisens. 

Trenere i Fana IL Fotball som ønsker å ta trenerutdanning i NFFs trenerstige bærer naturligvis ingen kostnad ved å delta på dette. Dette gjelder både trenerkurs arrangert av NFF Hordaland så vel som kurs som holdes internt i klubben.

Nye viktige kurs i høst og vinter
For å oppnå forventningene til formell trenerkompetanse på alle lag - naturligvis til det beste for spillerne - skal Fana IL Fotball legge forholdene til rette for trenere som skal gjennomføre NFF Grasrottreneren. Dette innebærer at sporslig leder sammen med trenerveiledere arrangerer de ulike trenerkursene lokalt og intensivt på Nesttun Idrettsplass. Delkurs 1 og 2 gjennomføres siste kvartal hvert år, mens delkurs 3 og 4 går av stabelen første kvartal hvert år.

Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som Grasrottrener.

 • NFF Grasrottreneren delkurs 1: Barnefotballkurset
  • Lørdag 30 og søndag 31. oktober klokken 09:00 til 15:00.
   • Fullført e-læring i forkant.
   • Refleksjon og diskusjon av teori.
   • Planlegging og gjennomføring av praksisøkter.
   • Kursdeltakerne blir servert frokost og lunsj.
 • NFF Grasrottreneren delkurs 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
  • Lørdag 27 og søndag 28. november klokken 09:00 til 16:30.
   • Fullført e-læring i forkant.
   • Refleksjon og diskusjon av teori.
   • Planlegging og gjennomføring av praksisøkter.
   • Kursdeltakerne blir servert frokost og lunsj.
 • NFF Grasrottreneren delkurs 3: Mot ungdom - lengst mulig
  • Lørdag 22 og søndag 23. januar klokken 09:00 til 15:00.
   • Fullført e-læring i forkant.
   • Refleksjon og diskusjon av teori.
   • Planlegging og gjennomføring av praksisøkter.
   • Kursdeltakerne blir servert frokost og lunsj.
 • NFF Grasrottreneren delkurs 4: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
  • Lørdag 19. og søndag 20. februar klokken 09:00 til 16:30.
   • Fullført e-læring i forkant.
   • Refleksjon og diskusjon av teori.
   • Planlegging og gjennomføring av praksisøkter.
   • Kursdeltakerne blir servert frokost og lunsj.

Påmelding til hvert av delkursene gjør den enkelte Fana-trener via klubbens interne kommunikasjonkanal.

En faglig og sosial møteplass
Primærmålgruppen for kursene er trenere i barne- og ungdomsfotballen samt alle som har som ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen. 

Sammen med pensum fra Norges Fotballforbund har disse trenerkursene vært en glimrende møteplass å bygge relasjoner og nettverk på tvers av lag og alderstrinn slik at alle kan fortsette å dra i samme retning og dermed utvikle det rike aktivitetstilbudet for barn, ungdom og voksne i vår bydel.

Fana IL Fotball ønsker trenerne velkommen tilbake på kurs!

Mer om Trener- og lederkompetanse

To nye Fana-trenere med UEFA B-lisens

Publisert 1. juli 2021

Eivind Iversen og Andrew Harrison har fått det synlige beviset på bestått UEFA B-lisensutdanning.

Thompson tatt ut på UEFA B-lisenskurset

Publisert 9. juni 2021

Ashley Thompson skal i høst starte på UEFA B-lisensutdanningen i Oslo.

Nye kurs for Fana-trenere

Publisert 12. oktober 2020

Fana IL Fotball kaller inn klubbens trenere til trenerkurs på Nesttun Idrettsplass i høst og vinter.

Iversen og Harrison tar UEFA B-lisens

Publisert 7. september 2020

Eivind Iversen og Andrew Harrison skal begge starte på UEFA B-lisenskurset denne høsten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram