Knøttefotball for barn i barnehagen

Publisert 20. august 2020 | Fotballutdanning | Knøttefotball | Knøttefotball for barn i barnehagen

Knøttefotballen, som har vært en genial aktivitet for barnehagebarn de siste årene, tar nå i mot nye påmeldinger.

For de fleste barn og ungdommer starter fotballen som en lek. Fana IL Fotball mener det er viktig at man i fortsettelsen tillater at fotballen i en begynnelse skal være nettopp dette. Lek kombinert med glede er kanskje den største nøkkelen til interesse og fremgang i de fleste idretter.

Formål
På bakgrunn av dette ønsker Fana IL Fotball å tilby et aktivitetstilbud til barn i barnehage under navnet Knøttefotball. Klubben ønsker dermed å åpne døren til den fantastiske fotballfamilien i Fana IL.

Gjennom Knøttefotball er tanken å vekke interessen for fotball med leken som et viktig redskap. I tillegg til fotball skal Knøttefotballen være en fin arena for barna å lære seg å ta hensyn til hverandre samt oppleve både glede og mestring. Videre skal tiltaket inspirere og motivere barna til videre fysisk aktivitet gjennom allsidig aktivitet. Dessuten får man trening i å forholde seg til enkel veiledning.

Overordnet målsetning er med andre ord bevegelsesglede og mestring.

Erfarne Fana-trenere og hjelpsomme foreldretrenere
Knøttefotballen vil i likhet med tidligere år så ofte det går bli ledet av en av Fana IL Fotballs spesialister på teknisk innlæring gjennom fotballek - selvsagt med god støtte fra foresatte. Det vil si at spillernes foresatte må stille seg positiv til å være med å organisere og gjennomføre fotballaktiviteten. Samtidig forventes det at hvert barn har en voksen tilstede på hver trening.

Knøttefotball for barn i barnehage
Knøttefotball er i første omgang rettet mot jenter og gutter som er født i 2015 og 2016 som ønsker å fremme sin interesse for fotball og fysisk aktivitet.

Treningene på Knøttefotballen gjennomføres på Nesttun Idrettsplass hver søndag klokken 11:00 til 12:00. Det kommer for øvrig ikke til å arrangeres kamper utover aktiviteten som blir gjennomført på samlingene - denne gulroten må vente til barna blir eldre.

Knøttefotballen følger skoleruten til Bergen kommune fra september til juni. Vi tar forbehold om at det kan bli justeringer i gjennomføringen med hensyn til værgudene og baneforholdene på Nesttun Idrettsplass. I verste fall må vi se oss nødt til å flytte eller avlyse enkelte samlinger.

Ingen treningsavgift og motiverende utstyrspakke
Det er ingen treningsavgift for å delta på Knøttefotballen, men alle deltakerne må bli medlem av Fana IL Fotball hvor medlemsavgiften er kroner 450. Dermed er man også forsikret på vanlige måte som idrettsutøver i et idrettslag. Samtidig finner vi det naturlig å understreke at Knøttefotball ikke har som formål å være en inntektskilde. Prisene blir derfor satt ut ifra en målsetning om å unngå underskudd.

Ved påmelding betaler man i tillegg 500 kroner for en solid utstyrspakke. Utstyrspakken fra Umbro har en verdi på nærmere 1 500 kroner og består av ball, sekk, t-skjorte, shorts, sokker, sekk og drikkeflaske som definitivt styrker motivasjonen til spillerne.

Påmelding
Bindende påmelding til Knøttefotballen gjør du enkelt og greit vår denne landingsside hos TicketCo. Den er ikke gyldig uten at både registrering og betaling er gjennomført. Betaling gjøres med VISA eller Mastercard umiddelbart.

Første mann til møllen
Første mann til møllen-prinsippet gjelder da Knøttefotballen har et begrenset antall plasser.

Påmelding til Knøttefotballen

Kontaktperson for Knøttefotballen
Mads Vik Tvedte - Sportslig leder
E-post: mads@fanafotball.no

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram