Gratis fotballskoler for FFO-spillere

Publisert 28. august 2020 | Fotballutdanning | FFO | Gratis fotballskoler for FFO-spillere

Spillere med hel plass på Volvat FFO får delta kostnadsfritt på alle fotballskoler i regi av Fana IL Fotball.

Allerede da Fana IL Fotballs fotballfritidsordning, med offisielt navn Volvat FFO, så dagens lys for to år siden var konseptet fullt på høyde med et helhetlig skolefritidstilbud. Høy kvalitet, god planlegging og sterk handlekraft har siden den gang vært sentrale stikkord i gjennomføringen av Volvat FFO.

Logistikk fra skolene, innsjekking i klubbhuset, servering av mat, tid til lekser og fotballtrening ledet av kompetente trenere har etterhvert blitt viktige knagger i tiden etter skoletid for mange spillere.

Gratis fotballskoler for FFO-spillere
Volvat FFO er åpen 11 måneder i året og følger undervisningsdagene på Bergen kommunes skolerute. Utover dette tar Fana IL Fotball sikte på å opprettholde et stort aktivitetstilbud med fotballskoler i alle ferier så vel som planleggingsdager.

Den enkelte FFO-spiller melder seg på disse fotballskolene, men med helt spesielle vilkår - gjennom en såkalt FFO-pris. Spillere med hel plass på Volvat FFO får nemlig delta kostnadsfritt på alle fotballskoler i regi av Fana IL Fotball. Halv FFO-plass gir dessuten rett på en kraftig reduksjon i deltakeravgiften i form av 50% rabatt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram