Nye treningstider i Fana IL Fotball

Publisert 20. desember 2016 | Fotballutdanning | Banedagboken | Nye treningstider i Fana IL Fotball

Fana IL Fotball innfører faste og forutsigbare treningstider på banene klubben disponerer.

Som et ledd i å videreutvikle fotballutdanningen i Fana IL Fotball ytterligere innfører klubben forutsigbare treningstider. Med andre ord er tanken at banedagboken som blir gjeldende fra mandag 2. januar 2017 skal være grunnmuren i når og hvor man trener på alle nivåer over en lengre periode. Endringer i treningstidene medfører alltid noen ulemper for enkelte. I dette tilfellet er klubben overbevist om at fordelene er store både på kort og lang sikt.

Banedagboken

Fordeler med forutsigbare treningstider

 • Forutsigbare treningstider fra år til år.
 • Legge forholdene til rette for allsidighet.
  • Etablere økt samarbeid med resten av Fana IL om treningstider i andre idretter.
  • Mindre administrative ressursbruk da det ikke skal legges ny kabal hvert år.
 • Tilby et høyt aktivitetstilbud på alle nivåer.
 • Etablere felles treningstid.
  • Spillerne blir kjent med jevngamle spillere på et tidlig stadium i samme klubb.
  • Trenerne blir kjent med trenerkollega som trener samme årgang på tvers av kjernelag og treningsgrupper på et tidlig stadiet - kunnskapsutvekskling.
  • Forholdene legges til rette for å kunne gjennomføre treninger for hele årskullet i regi av trinnkoordinator og liknende.
  • Det blir enklere å følge opp trenerne på hvert årstrinn - kvalitetssikring.
  • Det er lett å arrangere kamper og interne turneringer i treningstiden for å få litt variasjon og kamptrening utenfor kampsesongen.
  • Det er mulig for differensiering på tvers av kjernelag.
  • Det blir lettere å legge til rette for ekstra spillerutviklingstiltak utover tradisjonell aktivitet i kjernelag.
  • Bidrar til å unngå frafall i ungdomsfotballen da lagene trener samtidig uavhengig av ambisjoner og ferdighetsnivå.

Prinsipper ved utarbeidelse av forutsigbare treningstider

 • Unngå treningstid på kampdag i sesong.
 • Minimum to treninger i uken.

Merknader

 • Treningstidene er kun oppgitt med kjønn og alder.
  • Kjernelag omtales med U (Ulsmåg), M (Midtun), S (Skjold).
  • Breddelag i ungdomsfotballen omtales med B.
 • Alle må være fleksibel i forhold til bruk av areal.

Mer om Banedagboken

Banedagboken klar for 2022-sesongen

Publisert 30. desember 2021

Fana IL Fotballs beholder de forutsigbare treningstidene som er innført på banene klubben disponerer.

Banedagboken inn i treningskampmodus

Publisert 15. april 2021

Med mulighet for å spille treningskamper internt i kommunen tilpasser banedagboken seg etter dette.

Ingen endringer i banedagboken

Publisert 6. april 2021

Inntil videre beholder Fana IL Fotball treningstidene fra tidligere i sesongoppkjøringen.

Banedagboken klar for 2021-sesongen

Publisert 21. desember 2020

Fana IL Fotballs beholder de forutsigbare treningstidene som er innført på banene klubben disponerer.

Banedagboken tilbake til normalen

Publisert 12. august 2020

Faste og forutsigbare treningstider på både kort og lang sikt er viktig for Fana IL Fotball.

Banedagboken

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram