Oppretter Fanafondet for barn og ungdom

Publisert 10. februar 2021 | Bærekraftsarbeid | Fanafondet | Oppretter Fanafondet for barn og ungdom

Jenter og gutter sammen på banen

Fanafondet skal gi støtte til barn og ungdom for å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

Fana IL har en lang og flott historie siden stiftelsen på Stend Jordbruksskole 3. mars 1920. Aktivitetsnivået har siden da vært varierende, men idrettslaget har aldri vært større enn i dag. Med over 6000 medlemmer fordelt på 14 forskjellige idretter er Fana IL sterkt engasjert i vår flotte bydel.

Fana IL Fotball, skilt ut som et allianseidrettslag, er i denne sammenheng en stor fotballklubb med over 1000 aktive fotballspillere samt 300 fantastiske trenere og ledere fordelt på nærmere 100 lag. Visjonen er at Fana IL Fotball skal ha et bredt tilbud til sine medlemmer og derigjennom gi mulighet til å utvikle seg både sportslig og sosialt. Dette tilbudet skal bygges på Fana IL Fotballs verdier - glede, trygghet, fellesskap og handlekraft. Videre skal klubben ha et aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå - med andre ord være en livslang interesse for barn, ungdom, voksne og pensjonister.

Bakgrunn
FNs bærekraftsmål utgjør den globale arbeidsplanen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene. Målene gjelder alle land i verden - inkludert Norge - og skal fungere som en felles retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres.

Fana IL Fotball skal ikke bare legge til rette for et bredt idrettstilbud i vår bydel, men også ta et stort sosialt ansvar i samfunnet. Det er nemlig et faktum at det går på bekostning av individers livskvalitet og samfunnets ressurser når mennesker står utenfor sosiale felleskap, arbeidsliv og utdanningssystem. Med andre ord lønner det seg å jobbe med integrering og fellesskap.

Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av felleskapet. Det finnes mange forskjellige årsaker til at man havner i utenforskapet. Psykiske helseproblemer, ensomhet, rus- og alkoholproblemer, fattigdom og manglende integrering er viktige faktorer som alle bidrar til eller forsterker utenforskap.

På bakgrunn av dette ønsker Fana IL Fotball å ta et krafttak mot utenforskapet og lidelsene dette innebærer gjennom å etablere Fanafondet. Fanafondet vil i denne sammenheng fungere som en døråpner til det omfattende aktivitetstilbudet Fana IL Fotball allerede har etablert i bydelen.

Formål
Fanafondet skal først og fremst bidra til at flest mulig barn og ungdom kan være en del av et trygt godt miljø i Fana IL Fotball. Ambisjonen er at Fana IL Fotball med aktivitet som metode skal forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

Fanafondet skal med andre ord gi støtte til barn og ungdom slik at alle kan delta på Fana IL Fotballs attraktive og inkluderende tilbud og således være en døråpner til den beste arena å fylle fritiden på en meningsfull måte uansett forutsetninger og økonomisk bakgrunn.

Aktivitetene skal fungere som en smeltedigel hvor barn og ungdom får mulighet til å bygge relasjoner, vennskap og nettverk for livet. Videre skal Fanafondet bygge på Fana IL Fotballs verdier - glede, trygghet, fellesskap og handlekraft.

Henvendelser om støtte fra Fanafondet
Selv om støtte fra Fanafondet gis på individnivå skal henvendelser være enkelt og ufarlig. Alle som i denne forbindelse har kontakt med økonomi- og administrasjonsansvarlig i Fana IL Fotball, som forvalter Fanafondet på vegne av styret i klubben, behandles derfor med full konfidensialitet.

Søknad om støtte kan være for alt fra treningsavgift, kjøp av utstyr og klubbkolleksjon samt deltakelse på alle typer tiltak i regi av Fana IL Fotball - fotballskoler, FFO, Fana-akademiet og turneringer.

Ressurser til Fanafondet
Ved starten av hvert kalenderår skal Fana IL Fotball tilføre midler til Fanafondet slik at det er minimum 50 000 kroner disponibelt før hver sesong.

Samtidig er Fanafondet avhengig av flere støttespillere for å oppnå full effekt av fondets formål. Alle bidrag går selvsagt uavkortet til Fanafondets formål.

Kontonummeret til Fanafondet er 3411.40.01920. Alle monner drar!

Kontaktinformasjon for Fanafondet
Ketil Brekke - Økonomi- og administrasjonsansvarlig
E-post: ketil.brekke@fanafotball.no

Mer om Fanafondet

OBOS forebygger idrettsfattigdom

Publisert 4. februar 2023

Fanafondet har fått et kjærkomment økonomisk bidrag i arbeidet med å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

50 000 kroner til Fanafondet

Publisert 5. januar 2023

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

Støtte til inkludering av barn og unge

Publisert 25. mai 2021

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

30 000 kroner til Fanafondet

Publisert 30. desember 2020

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram