Starter ny Fana-skole

Publisert 23. april 2019 | Bærekraftsarbeid | Fana-skolen | Starter ny Fana-skole

Mads Vik Tvedte

Fana IL Fotball etablerer Fana-skolen for å utvikle hele mennesket og skape gode vaner.

Bærekraftsarbeid står sentralt for både Fana IL Fotball og Norges Fotballforbund. Fana IL Fotball ønsker å være en sentral aktør i nærområde for å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

Som et viktig ledd i Fana IL Fotballs bærekraftsarbeid etablerer klubben nå Fana- skolen. Denne har som formål å utvikle hele mennesket og skape gode vaner som kommer til nytte også utenfor banen. Gjennom Fana-skolen skal spillerne og trenerne med andre ord utvikle mer enn selve fotballferdighetene.

Gode holdninger og positiv fremtreden oppnås gjennom utdanning og eksempelets makt. Ved å repetere noen nøye utvalgte temaer år etter år skal Fana-skolen bygge kultur, klubb og tilhørighet. Fana IL Fotball ønsker at alle involverte i klubben skal være gode ambassadører for verdiene glede, trygghet, felleskap og handlekraft. Spillere, trenere, lagledere, supportere og foresatte skal sammen danne et sterkt grunnlag for Fana IL Fotballs omdømme og stolthet.

Fana-skolen består av totalt ti forskjellig tema:

  • Fana IL Fotball - kultur og historie.
  • Målsetninger og ambisjoner.
  • Rollebeskrivelser og kravbilde.
  • Fana-spiller og forbilde.
  • Antidoping.
  • Skadeforebyggende trening.
  • Fana IL Frisk - medisinsk oppfølging.
  • Økonomi og ansvar.
  • Livsførsel og treningslære.
  • Media og kommunikasjon.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram