Dette er Fana-akademiet

Publisert 2. februar 2019 | Fotballutdanning | Fana-akademiet | Dette er Fana-akademiet

Mads Vik Tvedte

Fana-akademiet skal inspirere, motivere og forberede unge fotballspillere til å utvikle seg mot representasjonslag og toppfotball.

Som en av Hordalands ledende utviklingsklubber ønsker Fana IL Fotball til enhver tid å legge til rette for et interessant og attraktivt utviklingsmiljø for ivrige spillere i Fana og Ytrebygda bydeler. På bakgrunn av dette ble Fana-akademiet etablert februar 2015 og er i dag en fellesbetegnelse på det ekstraordinære utviklingsarbeidet i klubben.

Formål
Fana-akademiet skal først og fremst skape et godt miljø for trening. Spillerne skal trives, glede seg til trening og være stolt over å gå på akademiet. Ambisjonen er å få flest mulig barn og ungdom i god aktivitet med best mulig kvalitet. Etterhvert som spillerne bli eldre har Fana-akademiet en klar målsetning om å forberede og utvikle spillerne til representasjonslag og toppfotball gjennom en solid, systematisk og god fotballutdanning.

Kvalitet og oppfølging
Fana-akademiet stiller strenge krav til kvaliteten som gjennomføres på treningsfeltet og oppfølgingen av spillerne. For å kunne optimalisere utviklingen for den enkelte spiller skal trenerne på Fana-akademiet være fremoverlent, faglig dyktig og interessert i spillerutvikling.

Et tett og godt samarbeid med toppidrettsmiljøet i Fana Idrettslag er i så måte viktig. Et grundig arbeid på fotballbanen kombinert med det store mangfoldet, samarbeidet og synergiene som ligger i randsonen mellom idrettene i et av verdens beste idrettslag skal utnyttes til det fulle. Spesielt gjelder dette fysisk og mental trening.

Organisering
Fana-akademiets talentsatsing skjer på flere ulike nivåer for både jenter og gutter. Samtlige skal legge forholdene til rette for spillere som vil bruke en del tid på egen utvikling og etterhvert lære dem til å ha eierskap til denne i form av å trene mye, ha høy tilstedeværelse, teste egne grenser, samt være nysgjerrige og reflekterte.

 • Fana-akademiet etter skoletid.
  • J10/G10, J11/G11, J12/G12 og J13/G13.
 • Fana-akademiets keeperskole.
  • J10/G10, J11/G11 og J12/G12.
 • Utviklingsgruppe.
  • Fana-akademiet J13/J14/J15.
 • Akademilag.
  • Fana-akademiet G14.
  • Fana-akademiet G15.
  • Fana-akademiet G16.
  • Fana-akademiet J17.
  • Fana-akademiet J19.
  • Fana-akademiet G19.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram